همزمان با بیستمین سالروز آغاز به کار همراه اول، سرویس ۰۵۰ برای کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول شروع بکار کرد.مشترکین همراه اول می توانند برای بهره مندی از مکالمه ارزان و با کیفیت در تماس های بین المللی ، عدد ۰۵۰ را به جای ۰۰ ابتدای شماره بین الملل خود شماره گیری نمایند.
نمونه الگوی شماره گیری برای استفاده از سرویس ۰۵۰ به قرار زیر می باشد:

نمونه الگوی شماره گیری
الگوی شماره گیری فعلی
شماره گیری سرویس ۰۵۰
۰۰ ۹۷۱ *******
******* ۹۷۱ ۰۵۰
۰۰ ۹۰ *******
******* ۹۰ ۰۵۰

از جمله ویژگی های این سرویس می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • * نرخ ارزان تر در مقایسه با تعرفه های بین الملل با کد ۰۰
  • * نرخ ارزان تر در مقایسه با سایر سرویس های مشابه
  • * شماره گیری آسان برای مشترکین
  • * پرداخت هزینه به همراه قبض مشترک

مشاهده تعرفه سرویس ""۰۵۰با تمامی مقاصد بین الملل

تعرفه تماس به برخی از مقاصد بین الملل به قرار جدول زیر می باشد:


برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تماس بهارتل تماس حاصل نمایید.

۱۷۴ ۱۷۴ ۴۲ ۹۸۲۱+